×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
× tabadol nazar va etelaat
×

آدرس وبلاگ من

hagigi.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/samira446

لیست دوستان

× ?????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ??? ??? ????? ??????

مطلبی : عشقی

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی در دید.
به آنها گفت: ? من شما را نمی شناسم ولی فکر می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن به شما بدهم.?
آنها پرسیدند:? آیا شوهرتان خانه است؟?
زن گفت: ? نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.?
آنها گفتند: ? پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر می مانیم.?
عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف کرد.
شوهرش به او گفت: ? برو به آنها بگو شوهرم آمده، بفرمائید داخل.?
زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. آنها گفتند: ? ما با هم داخل خانه نمی شویم.?
زن با تعجب پرسید: ? چرا!؟? یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت:? نام او ثروت است.? و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت:? نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حالا انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.?
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. شوهـر گفت:? چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شود! ? ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:? چرا موفقیت را دعوت نکنیم؟?
فرزند خانه که سخنان آنها را می شنید، پیشنهاد کرد:? بگذارید عشق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت شود.?
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و گفت:? کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.?
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند و دنبال او راه افتادند. زن با تعجب پرسید:? شما دیگر چرا می آیید؟?
پیرمردها با هم گفتند:? اگر شما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که
عشق است ثروت و موفقیت هم هست! ?

آری? با عشق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست آوردید

چهارشنبه 14 فروردین 1392 - 1:37:52 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم
نظر ها

http://risheh.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 14 فروردین 1392   6:39:18 PM


چشمانم را میبندم.....نقابت
را بردار
بگذار صورتت هوایی بخورد

http://2darajahzireshab.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 14 فروردین 1392   4:00:47 PM

به شمع گفتم :عشق چیست ؟گفت :از من سوزان تر است

ali

aliakvariume

http://akvariume.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 14 فروردین 1392   3:57:45 PM

Likes 1

خدا تنها معشوقي است كه عاشقاني دارد كه هيچ يك از بودن ديگري ناراضي نيست

 و هيچگاه يكي از آنها معشوقش را تنها براي خود نمي خواهد

 

http://imanzapata.gegli.com

ارسال پيام

چهارشنبه 14 فروردین 1392   1:54:52 PM

Copyright ©2003-2023 Gegli Social Network (Gohardasht) - All Rights Reserved

Developed by Mohammad Hajarian

Powered by Gohardasht.com | MainSystem